You are here :: Om os Indhegning

Vejledningen er baseret på vores erfaringer efter flere måneders bestræbelser på at holde vores hankat Bobo inde i haven!

Haven var i forvejen indhegnet med en ligusterhæk på 160-180 cm. Det endelige resultat er blevet et 2 m højt plastikbetrukket havehegn, med en maskestørrelse på 5 x 10 cm, gravet ca. 10 cm. ned i jorden. Ovenpå hegnet er der et fårehegn, d.v.s. samme princip som et kreaturhegn, blot med en lavere strømstyrke. Da der ikke er jordforbindelse oppe i 2 m. højde, er det nødvendigt der foroven afsluttes med både nul og strømførende ledning. El-hegnet er købt i en forretning, der hedder ”Land og fritid” og ligger typisk i forbindelse med en korn- og foderstofforretning. Det hedder Poda hegn. Det apparat, der laver den elektriske impuls skal sluttes til alm. 220 v. og til jord. Omformeren hedder ”Gallagher –Hobby Master –Energizer.Den løsning vi har nu, har vist sig ”udbrudssikker” i nu over 1 år.
Beskrivelse:

0. Det er en god ide at starte med at få en forståelse med naboen.
1. Hækken klippes meget tæt. En liguster kan f.eks klippes helt ind til stammen. Det gøres bedst medio februar måned, hvor der er lav saftspænding. Det samme gælder sikkert for andre sorter af hække, men spørg evt. en gartner.
Allerede hen på sommeren samme år er hækken tæt igen.
2. Der er banket spidspæle ned for hver ca. 3 m. midt inde i hækken. Ø = 7,5 cm. Længde 2,40. Pælene er banket ned så der er 2 m. over jorden.
3. Vi har brugt plastikbetrukket, grønt havehegn. Maskestørrelse er 5 cm. (bred) x 10 cm. (høj). Og her må man ikke gå på kompromis! Højden af hegnet er 120 cm, så der skal sættes 2 hegn ovenpå hinanden for at nå samlet højde på 200 cm.
4. Det nederste hegn er gravet et halvt spadestik ned i jorden, og er fæstnet til såvel hækken som til stolperne. Det ender derfor ca. 110 cm. over jorden.
5. Det øverste hegn er først fæstnet foroven på stolperne med kroge, der er skruet i næsten helt oppe foroven, ca. 6-8 cm under stolpens øverste kant.
Forneden skal der gerne være et overlap til det nederste hegn. Dette overlap skal være så lille som muligt, så det øverste hegn kan klappes ned når der skal klippes hæk. Det overskydende af det øverste hegn klippes af. Det øverste hegn er fæstnet til det nederste med kabelstrips, str. medium, én pr. 3 masker.

6. Ca. 4 cm under stolpens kant skrues en ledningsholder i – se billede. Heri føres en 0-ledning rundt langs hegnets øverste kant.

7. Oven på stolpen skrues ledningsholder fast. Heri føres den strømførende ledning rundt. Der skal bruges beslag, der holder fast om ledningen til at stramme op med. (Se billede)
8. 0-ledningen fæstnes til den øverste del af hegnet med kabelstrips, således der er en afstand på ca. 2-3 cm. (Se billede)
9. Den strømførende ledning fæstnes til 0-ledningen så der er en afstand mellem de to ledninger på ca. 5 cm. (Se billede). Formålet er at sikre katten, hvis den kravler op, vil komme til at berøre både 0 og strømførende ledning.
11. Når der så skal klippes hæk: Start med at klippe så tæt som muligt op langs hegnet.

12. Det øverste hegn løsnes foroven, kabel-clipsene til 0-ledningen klippes væk, og hegnet klappes ned (se billede). Den nedre del af det øverste hegn hænger fast ved kabel-clips i nederste hegn. Det er derfor vigtigt at det øverste hegn er så lavt som muligt, så det øverste hegn - når klappet ned - hænger lodret ned langs hækken. (Se billede nedenfor.)
13. Så kan du klippe toppen af hækken.

14. Hegnet klappes op igen. Fæstnes på krogene, og fæstnes atter til 0-ledningen.

15. Efter denne operation, er der nogle smågrene, der kommer til at stritte lidt ud. De klippes af med havesaksen.
Det er vigtigt at klippe så tæt som muligt.

Det bliver sikkert nødvendigt at efterstramme el-ledningerne. (Ved hjælp af beslagene – se pkt. 7).

God arbejdslyst !